fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Wychowawcy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych, rodzice, wszystkie osoby zainteresowane.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie głównych złożeń Metody Carla Orffa, funkcji ruchu i muzyki w rozwoju małego dziecka, doskonalenie praktycznego zastosowania zabaw muzyczno-ruchowych, przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.

Treści


  • Główne założenia metody Carla Orffa

  • Odniesienie metody do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

  • Funkcje muzyki i ruchu w rozwoju małego dziecka

  • Zestaw zabaw muzyczno-ruchowych w codziennej pracy nauczyciela

  • Tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku 3-8 lat

Prowadzący

Bernadeta Kosztyła - od wielu lat łączy działalność naukową, dydaktyczną i zawodową, zajmując się aktywnością muzyczno-ruchową, jako nauczyciel oraz instruktor tańca. Prowadzi nadzór pedagogiczny w przedszkolach; ma zajęcia z nauki gry na pianinie, muzyczne i taneczne dla dzieci; a problematyka jej zajęć ze studentami obejmuje szeroko pojętą tematykę pedagogiki elementarnej. Zainteresowania naukowe to m.in. aktywność taneczna, zabawa, ekspresja sceniczna, twórczość, kreatywność, zastosowanie języków obcych w zajęciach i zabawach (język niemiecki i język migowy). Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współpracuje m.in. z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadząc warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, m.in. z zakresu muzyki, ruchu, aktywności zabawowej, gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, metod aktywizujących.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, przykłady zabaw muzyczno-ruchowych – trening umiejętności.

Miejsce realizacji zajęć

Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: