rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele języków obcych różnych grup wiekowych i poziomów edukacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli: uczestnicy poznają szereg pomocnych e-narzędzi do nauczania synchronicznego i asynchronicznego, nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia lekcji z języka obcego z wykorzystaniem poznanych e-narzędzi.

Treści

● Tworzenie prostej grafiki, infografiki, animacji w celu przejrzystej i efektywnej prezentacji różnych aspektów języka obcego
● Przygotowanie ćwiczeń i zadań językowych z wykorzystaniem darmowych aplikacji online, które wprowadzają element zabawy do nauki

Prowadzący

Yuliya Asotska-Wierzba - doktorantka i pracowniczka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dydaktyczka i nauczycielka języka angielskiego na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych. Aktywnie działa w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest trenerką kursów doskonalących dla nauczycieli organizowanych przez instytucje publiczne i państwowe. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów dostosowania kształcenia akademickiego do nowych wyzwań, jakie stawia przed młodymi ludźmi globalny rynek pracy. Zajmuje się badaniem kompetencji akademickich i języka specjalistycznego na zajęciach języka angielskiego realizowanych zdalnie. Prowadzi autorskie szkolenia nt. wspierania inteligencji wielorakich za pomocą nowych technologii, nauczania synchronicznego i asynchronicznego, nauczanie metodą odwróconej klasy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty komputerowe, ćwiczenia praktyczne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek
 

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: