Poniżej przedstawiamy wykaz tematów szkoleń (podzielanych na działy tematyczne) proponowanych dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie. Tematy aktualnie zaplanowanych szkoleń są na głównej stronie działu szkolenia. Realizujemy także inne tematy szkoleń zgłoszone przez zainteresowanych.

 

Cennik szkoleń dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie
wykłady

2 godziny: 50 - 80 zł

3 godziny: 60 - 120 zł

4 godziny: 80 - 160 zł

warsztaty

4 godziny: 80 - 100 zł

6 godzin: 100 - 140 zł

8 godzin: 120 -160 zł

10 godzin: 140 - 180 zł

12 godzin: 160 - 200 zł

15 godzin: 180 - 240 zł

20 godzin: 200 - 300 zł

30 godzin: 300 - 600 zł

  • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
  • Na zamówienie organizujemy szkolenia wyjazdowe, uwzględniając szczegółowo potrzeby grupy.
  • Cena uzgadniana jest odpowiednio do opracowanego programu wyjazdu. Liczebność grupy powinna być uzależniona od warunków lokalowych, jakimi dysponuje szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia).
  • Czas trwania podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).