fbpx

Przewiń do listy szkoleń ↓↓

point zniżka Zniżki na szkolenia dla posiadaczy kont - dowiedz się więcej.

point zniżka ONLINE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform do pracy zdalnej.

point zniżka E-LEARNING - szkolenia realizowane w czasie dowolnym na platformie Moodle.

point zniżka STACJONARNIE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym w sali dydaktycznej w Krakowie.

point zniżka Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 652).

 
 

Szkolenia dla nauczycieli KIRE

Badania rynku usług edukacyjnych oraz prowadzona systematycznie  diagnoza potrzeb pokazują, że krótkie (4-5 godzinne) szkolenia są najchętniej i najczęściej wybieraną przez nauczycieli formą doskonalenia. KIRE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno szkolenia dla Rad Pedagogicznych, jak również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zgłaszających się z wolnego naboru. 

Oferta szkoleń – najbardziej aktualne tematy dostosowane do potrzeb 

Jako placówka szkoleniowa chcemy odpowiadać na bieżące oczekiwania wszystkich pracowników sektora edukacji i oświaty – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i doradców zawodowych. W związku z tym naszą ofertę szkoleń budujemy w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa Polskiego, diagnozę potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz analizę rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji.

Proponujemy szeroki wybór szkoleń indywidualnych i szkoleń dla Rad Pedagogicznych w siedmiu działach tematycznych:

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Podnoszenie jakości i efektów kształcenia 
  • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole 
  • Rozwój osobisty nauczyciela 
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej 
  • Szkolenia przedmiotowe 
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Szkolenia indywidualne 

Dlaczego warto wybrać indywidualną ścieżkę doskonalenia?

Szkolenia Indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów skierowane są do osób pragnących doskonalić się zawodowo oraz poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiej współpracy z naszymi Uczestnikami możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą długofalowo wspierać ich w pracy zawodowej. W ramach specjalistycznych szkoleń indywidualnych uczestnicy będą mieli możliwość wykonania pracy własnej, także na platformie edukacyjnej KIRE (materiały, zadania, quizy, fora dyskusyjne), co pozwoli na zwiększenie liczby godzin szkolenia w stosunku do godzin zaproponowanych.

Zaproponuj własne szkolenie

W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Chcemy odpowiadać na bieżące problemy zgłaszane przez wszystkich nauczycieli.