fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe plastyka i muzyka w szkole podstawowej są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia podyplomowe plastyka online mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

 

Program studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej (czytaj więcej)

 • Podstawy dydaktyki
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Emisja głosu
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
 • Metodyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy muzykoterapii
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie

Absolwenci studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej

uzyskują kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz ośrodkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Dlaczego warto wybrać kierunek studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej?

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i muzyki poprzez liczne zajęcia warsztatowe
 • Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie z nową podstawą programową i z uwzględnieniem interdyscyplinarności
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, możliwość tworzenia własnych programów, projektów edukacyjnych indywidualnych lub zespołowych
 • Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatralnych i montaży słowno-muzycznych
 • Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnograficznych i filharmonii
 

Prace uczestników 6 edycji (więcej w galerii)

 

 

Cena: 3400 zł

Czas trwania: 3 sem. - 400 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2022-10-29

Edycja 11 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3200 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Otrzymałam wiedzę do pomocy konkretnym uczniom i ich rodzicom, gdy inne sposoby i już prowadzone przez specjalistów terapie- zawiodły.
Bardzo pomocne są informacje dotyczące konkretnych osób oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego uzyskania odpowiedzi na pytania.
Zajęcia prowadzone przez Pana doktora były niepowtarzalne, zaciekawiły omawianą tematyką i wręcz zmusiły do jej pogłębiania.
Dziękuję za otrzymane materiały do prowadzenia zajęć z muzyki!! Pozdrawiam!
Podobały mi się zajęcia praktyczne z plastyki! Dziękuję i pozdrawiam!
Polecam KIRE i w pełni przygotowanych na wysokim poziomie wykładowców.
Po prostu POEZJA!!!
Świetna sprawa. Brak mi słów Było bosko. Polecam każdemu.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1100 zł + 1100 zł + 1000 zł) lub miesięczne (10 x 320 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • MiP - edycja 11

Skontaktuj się z nami: