fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe plastyka i muzyka w szkole podstawowej są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia podyplomowe plastyka online mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

 

Program studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej 

 • Podstawy dydaktyki
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Emisja głosu
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
 • Metodyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy muzykoterapii
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie

Absolwenci studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej

uzyskują kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz ośrodkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Dlaczego warto wybrać kierunek studiów podyplomowych plastyka i muzyka w szkole podstawowej?

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i muzyki poprzez liczne zajęcia warsztatowe
 • Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie z nową podstawą programową i z uwzględnieniem interdyscyplinarności
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, możliwość tworzenia własnych programów, projektów edukacyjnych indywidualnych lub zespołowych
 • Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatralnych i montaży słowno-muzycznych
 • Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnograficznych i filharmonii
 

Prace uczestników 6 edycji (więcej w galerii)

 

 

Edukacja muzyczna i plastyczna

Pasja do sztuki i muzyki to wyjątkowe cechy, które nie stanowią wyłącznie cech hobbystycznych. Artystyczna dusza to niewątpliwy atut na rynku pracy, wystarczy wiedzieć, jak w pełni to wykorzystać. Studia podyplomowe na kierunku Muzyka i plastyka w szkole podstawowej zapewniają profesjonalne wsparcie, ukierunkowanie i przede wszystkim wykształcenie potrzebne do nauczania w szkole.

Kwalifikacje zawodowe po kierunku Edukacja muzyczna i plastyczna

Edukacja muzyczna i plastyczna na studiach podyplomowych pozwala absolwentom uzyskać dodatkowe zatrudnienie w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji kieruje studia przede wszystkim dla osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej lub zajmujący już stanowisko nauczyciela, ale chcą mieć możliwość nauczania przedmiotów artystycznych. Posiadane kwalifikacje są także przydatne do prowadzenia własnej działalności artystycznej, kół zainteresowań w zakresie plastyki, pracy w ośrodkach oświatowo-wychowawczych i placówkach kulturalno-oświatowych.

Rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych z KIRE

Edukacja artystyczna pomaga studentom polepszyć kompetencje i umiejętności z zakresu muzyki i plastyki. W czasie studiów możliwe jest zdobycie różnorodnych technik plastycznych i umiejętności manualnych, rozwój zmysłu artystycznego i muzycznego. Nauka rysunku i malarstwa doskonale poprawia kreatywność. Absolwent potrafi również prowadzić przedmioty, gdzie nauczana jest gra na instrumentach muzycznych np. flecie. Edukacja artystyczna pokazuje także przydatne techniki ułatwiające naukę zdolności plastycznych i muzycznych i psychopedagogiczne podejście.

Cena: 3400 zł

Czas trwania: 3 sem. - 400 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 11 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3200 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Otrzymałam wiedzę do pomocy konkretnym uczniom i ich rodzicom, gdy inne sposoby i już prowadzone przez specjalistów terapie- zawiodły.
Bardzo pomocne są informacje dotyczące konkretnych osób oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego uzyskania odpowiedzi na pytania.
Zajęcia prowadzone przez Pana doktora były niepowtarzalne, zaciekawiły omawianą tematyką i wręcz zmusiły do jej pogłębiania.
Dziękuję za otrzymane materiały do prowadzenia zajęć z muzyki!! Pozdrawiam!
Podobały mi się zajęcia praktyczne z plastyki! Dziękuję i pozdrawiam!
Polecam KIRE i w pełni przygotowanych na wysokim poziomie wykładowców.
Po prostu POEZJA!!!
Świetna sprawa. Brak mi słów Było bosko. Polecam każdemu.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1100 zł + 1100 zł + 1000 zł) lub miesięczne (10 x 320 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • MiP - edycja 11

Skontaktuj się z nami: