fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz ośrodkach oświatowo-wychowawczych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. 

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Emisja głosu
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
 • Metodyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy muzykoterapii
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie

muzyka plastyka

Dlaczego warto?

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i muzyki poprzez liczne zajęcia warsztatowe
 • Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie z nową podstawą programową i z uwzględnieniem interdyscyplinarności
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, możliwość tworzenia własnych programów, projektów edukacyjnych indywidualnych lub zespołowych
 • Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatralnych i montaży słowno-muzycznych
 • Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnograficznych i filharmonii

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Prace uczestników 6 edycji (więcej w galerii)

 

 

Cena: 3400 zł

Czas trwania: 3 sem. - 400 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3200 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Otrzymałam wiedzę do pomocy konkretnym uczniom i ich rodzicom, gdy inne sposoby i już prowadzone przez specjalistów terapie- zawiodły.
Bardzo pomocne są informacje dotyczące konkretnych osób oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego uzyskania odpowiedzi na pytania.
Zajęcia prowadzone przez Pana doktora były niepowtarzalne, zaciekawiły omawianą tematyką i wręcz zmusiły do jej pogłębiania.
Dziękuję za otrzymane materiały do prowadzenia zajęć z muzyki!! Pozdrawiam!
Podobały mi się zajęcia praktyczne z plastyki! Dziękuję i pozdrawiam!
Polecam KIRE i w pełni przygotowanych na wysokim poziomie wykładowców.
Po prostu POEZJA!!!
Świetna sprawa. Brak mi słów Było bosko. Polecam każdemu.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: